Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır:
  • Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyler için sağlık fişi düzenlemek,
  • Üniversitedeki bütün öğrencileri imkânlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek,
  • Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulatmak,
  • Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler dağıtmak,
  • Tedavi masraflarını T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak,
  • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
  • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,


EN YAKIN SAĞLIK HİZMETİNE (SAĞLIK OCAĞI/AMBULANS) NASIL ULAŞABİLİRİM?


Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin sağlık yönünden yararlanabileceği en yakın Aile Sağlık merkezi ile 112 Acil Yardım İstasyonu ;

      ASHI                                                                                 Adı Adres Bilgisi 
19 Nolu ASHİ                                   Yavuz Sultan Selim Mah. Zeytinlik Cad. No: 36/1 Sarıçam /ADANA