Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:

Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri gerçekleştirmek; bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
 • Çeşitli konuları içeren kitap vb. bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
 • Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversitede çalışanların okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak,
 • Üniversitemiz öğrenci ve personeli için yapılan yemek ihalesi teknik şartnamesini hazırlamak,
 • Üniversitemize hizmet veren beslenme ile ilgili tüm işletmelerin, hijyen, fiyat ve çalışma denetimini yapmak,
 • Üniversitemizin diğer birimlerinden gelen ve Rektörlükçe onaylanan beslenme içerikli etkinliklerin organizasyonunu sağlamak,
 • Yemekhanelerin gelirlerinin kontrol ve takibini yaparak başkanlığa rapor etmek,
 • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğündeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,