Dairede, spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:
 • Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.
 • Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
 • Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,
 • Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği spor müsabakalarından üniversitemizin bulunduğu ile uygun, federasyonun uygun gördüğü branşlarda müsabaka düzenlemek,
 • Üniversitemiz spor şenliklerinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin işlemlerini yürütmek,
 • Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mekânlar oluşturmak, spor salonunun hazırlanması, ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonu işlemlerini yürütmek vb. sportif organizasyonların hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin sportif faaliyetler esnasında kullanacakları malzemeleri ( eşofman, forma, top, sağlık çantası vb.)  sağlamak,
 • Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,  spor kulüp ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kurulmasında gerekli işlemleri yapmak ve etkinliklere hazırlanmalarında onlara yardımcı olmak,
 • Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,