2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46 ve 47. maddeleri, 124 KHK'nin 32. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında kültür hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve bu hizmetlerinden olabildiğince öğrenci ve personelin yararlanması sağlamak ve  kültür hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunup uygulamaya konulması için Daire Başkanına sunmak, dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile   birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse  bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:
 • Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
 • Kültür Hizmetleri kapsamında Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kurulması ve kapatılması gibi konularda koordinatörlük yapmak ve etkinliklere hazırlanmalarında onlara yardımcı olmak,
 • Akademik danışmanlarla birlikte, öğrenci topluluklarının işleyişini takip etmek, ATÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi ile belirtilen görevleri yapmak
 • Rektörlük onayı ile toplulukların taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri yapmak, daire başkanına sunmak,
 • Birim içinde düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirilmesine koordinatörlük yapmak,
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,
 • Birime gelen duyuruların duyuru panolarından ve internet sayfalarından duyurulmasını sağlamak,
 • Dairenin kültür faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara üniversiteyi temsilen katılmak,
 • Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,