Başlangıç ve Bitiş Tarihi
07.10.2016- 20.10.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
(Güncellendi) Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen Öğrenci Başvuruları Başladı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

Aşağıdaki tabloda bildirilen birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 05.10.2016-20.10.2016 tarihleri arasında “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci İş Başvuru Formu (EK-2)” ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere ilgili birimlere başvurabilirler. Başvuruları değerlendirilen öğrencilerimizden çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin asıl ve yedek listesi www.adanabtu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin "Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler" kısmında yazan belgeleri hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, Daire Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen tarihte görev yapacakları birimde çalışmaya başlayacaklardır.

Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3- 2 adet fotoğraf (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)
4- Banka hesap numarası (Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),
5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),
6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),
7- Öğrenci SGK Sorgulama Formu
8- Aile Durumu Bildirimi ve ihtiyaca göre Daire Başkanlığı tarafından istenecek diğer formlar


BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
(d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
(e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
(h) Yeterli genel not ortalamasına sahip olmak, (Genel not ortalaması Lisans programı öğrencileri için en az 2,00/4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekir)
(ı) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden yukarıda belirtilen normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE;

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerden alınan başvuru formları biriminizde oluşturacağınız Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencileri Seçme Komisyonu tarafından değerlendirilip çalıştırılmaya uygun görülen öğrenciler “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci Asıl ve Yedek Listesi (EK-3)” Formu doldurularak öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç 25.10.2016 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.


SIRA NO

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM

İŞİN ADI

ALINACAK
KİŞİ SAYISI

BAŞVURU YAPILACAK YER

1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA HAFTALIK ÇALIŞMA
SAATİ

BİR SAATLİK BRÜT ÜCRET

1

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Windows ofis kullanabilen, daha önce PC kurulumu ve tamirinde çalışmış ,yapısal kablolama bilgisi olan, bilgisayarlara program kurabilecek (PC, monitör, yazıcı vs yer değişikliğini yapabilecek)

2

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

15

8,00 TL

2

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

İyi derecede İngilizce bilen, tercihen 2. yabancı dil bilen

1

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

15

8,00 TL

3

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BŞK

Kütüphanelerde Çalıştırılmak Üzere

6

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK.

15

8,00 TL

4

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Büro ofis işlemlerini yapabilecek, teknik cihazları kullanabilen

1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

15

8,00 TL

5

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İyi derecede bilgisayar kullanabilen

1

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

15

8,00 TL

6

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Büro iç hizmetleri, dosyalama ve evrak işlemlerini yapabilen

2

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

15

8,00 TL

7

TURİZM FAKÜLTESİ

Fotokopi, tarama ve dosyalama işlemlerini yapabilen

2

TURİZM FAKÜLTESİ

15

8,00 TL

8

KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fotoğraf ve kamera asistanı ve sunucu, iletişim becerileri iyi diksiyonu düzgün

2

KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

15

8,00 TL

9

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Birimlerinde ve Laboratuvarlarında Çalıştırılmak Üzere

11

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

15

8,00 TL

10

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Başkanlığımıza bağlı kantinlerde çalıştırılmak üzere

3

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

15

8,00 TL