Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.10.2015- 01.10.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen Öğrenci Başvuruları Başladı
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

Aşağıdaki tabloda bildirilen birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 05.10.2015-16.10.2015 tarihleri arasında “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci İş Başvuru Formu (EK-2)” ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere ilgili birimlere başvurabilirler. Başvuruları değerlendirilen öğrencilerimizden çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin asıl ve yedek listesi www.adanabtu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin "Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler" kısmında yazan belgeleri hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, Daire Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen tarihte görev yapacakları birimde çalışmaya başlayacaklardır.

Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3- 2 adet fotoğraf (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)
4- Banka hesap numarası (Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),
5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),
6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),
7- Aile Durumu Bildirimi ve ihtiyaca göre Daire Başkanlığı tarafından istenecek diğer formlar


BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
(d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
(e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
(h) Yeterli genel not ortalamasına sahip olmak, (Genel not ortalaması Lisans programı öğrencileri için en az 2,00/4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekir)
(ı) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden yukarıda belirtilen normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE;

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerden alınan başvuru formları biriminizde oluşturacağınız Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencileri Seçme Komisyonu tarafından değerlendirilip çalıştırılmaya uygun görülen öğrenciler “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci Asıl ve Yedek Listesi (EK-3)” Formu doldurularak öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç 23.10.2015 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.

SIRA NO ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM İŞİN ADI ALINACAK
KİŞİ SAYISI
BAŞVURU YAPILACAK YER 1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA HAFTALIK ÇALIŞMA
SAATİ
BİR SAATLİK BRÜT ÜCRET
1 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Windows ofis kullanabilen, daha önce PC kurulumu ve tamirinde çalışmış ,yapısal kablolama bilgisi olan, bilgisayarlara program kurabilecek (PC, monitör, yazıcı vs yer değişikliğini yapabilecek) 2 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 15 6,00 TL
2 DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ İyi derecede İngilizce bilen, tercihen 2. yabancı dil bilen 1 DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 15 6,00 TL
3 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BŞK Kütüphanelerde Çalıştırılmak Üzere 16 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK. 15 6,00 TL
4 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Sekreterya ve evrak takibi yapabilecek hazırlık sınıfı öğrencisi 1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 15 6,00 TL