Başlangıç ve Bitiş Tarihi
10.11.2014- 30.12.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:11- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Hakkında Duyuru
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

Aşağıdaki tabloda bildirilen birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz 03.11.2014-07.11.2014 tarihleri arasında “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci İş Başvuru Formu (EK-2)” ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere ilgili birimlere başvurabilirler. Başvuruları değerlendirilen öğrencilerimizden çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin asıl ve yedek listesi www.adanabtu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimizin "Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler" kısmında yazan belgeleri hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, Daire Başkanlığı tarafından kendilerine bildirilen tarihte görev yapacakları birimde çalışmaya başlayacaklardır.

Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler
1-  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2-  Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3-  2 adet fotoğraf  (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)
4-  Banka hesap numarası (Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),
5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),
6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),
7- Aile Durumu Bildirimi  ve ihtiyaca göre Daire Başkanlığı tarafından istenecek diğer formlar


BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
(c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
(d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
(e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
(f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
(g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,   
(h)    Yeterli genel not ortalamasına sahip  olmak, (Genel not ortalaması Lisans programı öğrencileri için en az 2,00/4,00; lisans üstü program öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekir)
 (ı) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden yukarıda belirtilen normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.


KISMİ ZAMANLI OLARAK ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE;

Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerden alınan başvuru formları biriminizde oluşturacağınız Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencileri Seçme Komisyonu tarafından değerlendirilip çalıştırılmaya uygun görülen öğrenciler  “Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrenci Asıl ve Yedek Listesi (EK-3)” Formu doldurularak öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç 14.11.2014 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. 


SIRA NO

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM

İŞİN ADI

ALINACAK
KİŞİ SAYISI

BAŞVURU YAPILACAK YER

1 KİŞİ İÇİN EN FAZLA HAFTALIK ÇALIŞMA
SAATİ

BİR SAATLİK BRÜT ÜCRET

1

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Donanım Tamir Bakım ve İdari İşlerde Çalıştırılmak Üzere

2

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

15

5,00 TL

2

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

Büro Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere İyi Derecede İngilizce Bilen

1

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

15

5,00 TL

3

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BŞK

Kütüphanelerde Çalıştırılmak Üzere

6

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK.

15

5,00 TL

4

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yemekhanelerde Çalıştırılmak Üzere

2

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

15

5,00 TL