Başlangıç ve Bitiş Tarihi
20.11.2014- 28.11.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:11- 12:11
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerin Asıl ve Yedek Listesi

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerin Asıl ve Yedek Listesi


 Kısmi zamanlı çalışmaya Asıl olarak hak kazanan öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak 28/11/2014 tarihi saat 17:00'a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat başvurması gerekmektedir.


Çalışmaya Başlamak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3- 2 adet fotoğraf (internet çıktısı, fotokopi vb. hariç)
4- Banka hesap numarası (Daire Başkanlığı tarafından belirlenen banka),
5- Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrenci Sözleşmesi (Ek 4) (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanır),
6- Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır),