2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Dairemizin amacı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.