Öğrenci ve personelimize yönelik sunduğumuz faaliyetleri sürekli iyileştiren, imkânlarını bilgi ve teknoloji ile destekleyen, örnek bir daire başkanlığı olmaktır.