Dairenin faaliyet alanı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı KHK'nin 32’nci maddesi, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. Bu kapsamda başkanlığımız üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar.
  • Sağlık Hizmetleri, 
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, 
  • Sosyal ve Kültürel Hizmetler
  • Kültür Hizmetleri
  • Spor Hizmetleri
  • İdari Hizmetler
  • Engelli Öğrenci Birimi Sekreteryası